Er is niets vervelender dan achter je geld aan te moeten zitten. Helaas zijn er genoeg mensen die het niet zo nauw nemen met het betalen van hun rekeningen. Vaak wachten ze lekker de 1e herinneringen af alvorens ze betalen. Zit je er niet kort genoeg op dan leggen ze jouw factuur lekker onderop de stapel en duurt het nog langer. Deze persoon wordt ook wel getypeerd als de wanbetaler. Deze wanbetaler vraagt om een specifieke aanpak om ervoor te zorgen dat deze alsnog tot betaling overgaat. Want als de middelen er bij de wanbetaler wel zijn en het is een goede klant wil je deze niet kwijt.

De aanpak van een wanbetaler

Bij een wanbetaler is het belangrijk dat je laat blijken dat je het overschrijden van een betalingstermijn niet acceptabel vindt. Dit kan overigens zeker in eerste instantie op een vriendelijke manier. Belangrijk is dat je het beheer op je openstaande facturen goed inricht. Regel goede software voor jezelf waarmee je kunt factureren, maar waarmee je ook inzichtelijk hebt van welke facturen de betalingstermijn is overschreden. Zodoende kan je daar snel actie op ondernemen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een herinneringsfactuur te sturen. Een logische termijn om de herinneringsfactuur te versturen is binnen vijf dagen na het overschrijden van de betalingstermijn. Dit mag uiteraard een milde herinneringsbrief zijn. Vaak is het zo dat een klant de factuur even over het hoofd gezien heeft. Maar door snel een vriendelijke herinneringsfactuur te sturen laat je wel zien dat je er bovenop zit. Dit feit zal de wanbetaler sneller doen neigen de factuur te gaan betalen. Als betaling uitblijft na het versturen van de herinnering kan je ook  kiezen om telefonisch contact op te nemen. Dat kost wat meer tijd, maar is wel een effectief middel om de vordering snel binnen te krijgen.

De hardere middelen tegen een wanbetaler

Als de vriendelijke manier niet helpt kan je overgaan op de wat hardere middelen. Meestal is dit het overdragen van de vordering aan een incassobureau. Deze gaan vaak op een wat meer dwingende manier de vordering proberen te innen. Eerst via een zogenaamd minnelijk incassotraject waarbij ze gaan aanschrijven en bellen. Mocht dit uiteindelijk niks opleveren dan volgt er een juridisch traject. Dit is ook een fase waarbij je niet meer de intentie hebt om de klantrelatie in stand te houden. Juridische middelen die ingezet kunnen worden is een vonnis en bijvoorbeeld het leggen van beslag.